Ποιές είναι οι βασικές προϋποθεσεις για την υγεία;

Η υγεία στηρίζεται σε πέντε βασικούς άξονες:

Κατάλληλη και καθαρή σκέψη, τροφή, νερό, αέρας, καθώς και σωματική άσκηση.

Όταν ο αρμονικός τους συνδυασμός απουσιάζει, όπως συχνά συμβαίνει στην τρέχουσα καθημερινότητα, τότε πρέπει να διορθώσουμε τις συνέπειες που προκύπτουν ακολουθώντας την πιο φυσική οδό επαναφοράς της υγείας.

Υπάρχει και ένα έκτος παράγοντας, είναι οι παθήσεις με καθαρά γενετικά αίτια . Κάποιες δεν είναι συμβατές με την ζωή και άλλες δημιουργούν αναπηρία από την γέννηση. Σε αυτές η οποιαδήποτε μορφή θεραπευτικής παρέμβασης μπορεί να έχει μόνο ανακουφιστικό χαρακτήρα.
τες.