Τί πρέπει να περιμένω μετά την Θεραπεία

Μετά την θεραπεία μπορεί να εμφανιστεί στην περιοχή ένα αίσθημα βάρους, θερμότητας και τραβήγματος / μουδιάσματος και αυτό μπορεί να διατηρηθεί από λίγα λεπτά έως περίπου 2-3 ώρες.
Στην συνέχεα η ανακούφιση που έχει επιτευχτεί μπορεί να αρχίζει να υποχωρεί. Από αυτή μπορεί να παραμένει ένα ποσοστό ανάλογα την φύση του προβλήματος που υπήρχε.
Υπάρχει και η περίπτωση η βελτίωση να παραμένει μέχρι την επόμενη συνεδρία.
Ειδικά τις πρώτες 1-2 φορές το αντιαλγικό αποτέλεσμα μπορεί να χάνεται εξ ολοκλήρου μέχρι την επόμενη συνεδρία.
Μπορεί να υπάρξει και μια αρχική επιδείνωση λίγη ώρα μετά τη συνεδρία και μετά να ακολουθήσει βελτίωση.
Κοντά στην περιοχή που έγινε η θεραπεία μπορεί να εμφανισθεί αίσθημα πόνου σαν να έχει μπει μια βελόνα ή ο πόνος που υπήρχε να εμφανισθεί με μεγαλύτερη ένταση.
Συνήθως η διάρκεια αυτού του φαινομένου είναι περίπου 24 ώρες και οφείλεται στα τμήματα που δεν πραγματοποιήθηκε η θεραπεία.

Πότε ανησυχώ;
Μόνο στην περίπτωση που σε κάποιο σημείο εμφανιστεί κοκκίνισμα - πρήξιμο με θερμότητα.