Τί πρέπει να γνωρίζετε;

 

Η αγωγή που θα ακολουθήσετε σκοπό έχει να ενισχύσει την είδη υπάρχουσα ικανότητα αυτό-ίασης του οργανισμού  μέσα από τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς που κατέχει το σώμα μας. Επίσης σκοπό έχει να αφαιρέσει τα εμπόδια που οδηγούν προς την ρύθμιση των λειτουργιών και τελικά την συντήρηση της υγείας μας.

Αυτό απαιτεί τον κατάλληλο χρόνο. Το σώμα έχει τους δικούς του ρυθμούς που διαφέρουν από οργανισμό σε οργανισμό. Όταν ασθενούμε έχουμε την άμεση επιθυμία έως και απαίτηση να αποκατασταθεί άμεσα η υγεία μας σχεδόν θαυματουργικά. Πολλές φορές αυτό μπορεί να γίνει με την χρίσει ισχυρών φαρμάκων. Μπορεί μάλιστα να είναι και απαραίτητο σε καταστάσεις που κινδυνεύει η ζωή μας. Αλλά κάτι τέτοιο σε λιγότερο έντονες παθήσεις ή ακόμη καλύτερα σε χρόνιες, μπορεί μεν να φέρει θεαματική βελτίωση σε μερικά συμπτώματα αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποκαταστήσουν το βαθύτερο επίπεδο υγείας.  Πολλές φορές μάλιστα, παρεμποδίζει την βαθύτερη ισορροπία και οδηγεί σε δευτερογενή προβλήματα και δυσλειτουργίες. Στην συνέχεια δημιουργούνται πολλαπλές διαταραχές που η μία συνδέετε με την άλλη με ένα έμμεσο τρόπο, χάνοντας έτσι την  εικόνα της σύνδεσης με τα πρωταρχικά αίτια του προβλήματος.

Ο πραγματικός σκοπός του ιατρού είναι να συνδράμει το ψυχοσωματικό σύνολο ώστε να μπορέσει ο οργανισμός να αποκαταστήσει την υγεία.
Η καλλίτερη χειρουργική επέμβαση ή καλλίτερη εντατική μονάδα θεραπείας δεν μπορούν να υποκαταστήσουν πλήρως την εργασία που πρέπει να κάνει ο οργανισμός μας. Γι’ αυτό το λόγω τα καλλίτερα αντιβιοτικά μπορούν απλά να υποβοηθήσουν την άμυνα του οργανισμούς μας, ποτέ όμως να την υποκαταστήσουν. Αν το σώμα δεν διαθέτει το κατάλληλο αμυντικό σύστημα δεν θα μπορέσει να επιβιώσει παρά την ισχυρή αντιβιοτική θεραπεία που θα χορηγηθεί.

Με άλλα λόγια ο ιατρός προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη τα υπόλοιπα τα πραγματοποιεί οργανισμός μας εφόσον δεν τον εμποδίσουν στις φυσιολογικές του διαδικασίες.

Η υγεία μας είναι μια δυναμικά μεταβαλλόμενη κατάσταση. Δεν είναι κάτι μόνιμο  ούτε κάτι που μπορούμε να το επιτύχουμε κάποια στιγμή και μετά να το συντηρήσουμε χωρίς καμία μέριμνα. Ένα καλό παράδειγμα είναι  οι μυς που δημιουργούμε με την γυμναστική δεν φθάνει να έχετε δημιουργήσει μια φορά στην ζωή ένα καλά γυμνασμένο  σώμα με μυς, θα πρέπει να το συντηρήσετε, διαφορετικά όλη η προσπάθεια που είχατε θα χαθεί λες και δεν είχατε γυμναστεί ποτέ. Το ίδιο ισχύει και με την  υγεία μας. Πρέπει να επιτύχουμε ένα καλό επίπεδο και μετά αυτό πρέπει να συντηρηθεί.

Είναι γνωστό εδώ και χιλιάδες χρόνια ότι για να είναι υγείες το σώμα πρέπει να είναι υγιείς και ο νους. Ο ψυχισμός έχει άμεση επίδραση στις λειτουργίες του σώματος επηρεάζοντας την λειτουργίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος την ορμονική λειτουργία και το αμυντικό σύστημα.
Μία παρατεταμένη διάρκειας συναισθηματική διαταραχή και άγχους γενικότερα επιφέρει αλλαγές στην δομή του εγκεφάλου μας και στην συνολική νευρο – ορμονο - ανοσολογική λειτουργία του οργανισμού μας.  Αυτό μπορεί να προκαλέσει μια μυριάδα από σωματικού τύπου διαταραχές που αφορούν όλες τις ιατρικές ειδικότητες, που δεν μπορούν όμως να αντιμετωπισθούν το καθένα ξεχωριστά με αποτελεσματικότητα, αν δεν ρυθμισθεί η βαθύτερη νοητική δυσλειτουργία. Για να γίνει αυτό, είναι εντελώς απαραίτητη η κατανόηση ή συναίνεση και η προσπάθεια αλλαγής του ίδιου του ατόμου που πάσχει ώστε να γίνει  μετα –νόηση, δηλαδή να αλλάξει τρόπο σκέψεις και συναισθηματικής συμπεριφοράς και κατά συνέπια τρόπο ζωής και αν χρειάζεται και διατροφής. Σε διαφορετική περίπτωση η θεραπεία δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί ο ίδιος ο οργανισμός δεν μπορεί  να κάνει τα διαδοχικά βήματα που θα τον οδηγήσουν στην ίαση.

Αυτό αποτελεί και ένα μείζον ζήτημα στην ιατρική η γενικότερα και ειδικότερα στην ιατρική αντιμετώπιση που αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο σαν ένα ενιαίο ψυχοσωματικό σύνολο και την υγεία όχι απλά σαν έλλειψη ασθένειας. Ακόμη δε περισσότερο όταν η αποκατάσταση και η προσπάθεια γίνεται με ήπιους και φυσικούς τρόπους.

Δυστυχώς στην εποχή μας ένα ήπιο ή ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζεται εντελώς συμπωματικά, παρ’ όλο ότι γνωρίζουμε πια ότι αυτό εμπεριέχει θεμελιώδες λάθος σκέψης. Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας γνωρίζοντας το γενικότερο πρόβλημα θέσπισε ένα ορισμός υγείας, ο οποίος παρ’ όλο που αναρτάται στα νοσοκομεία εδώ και δεκαετίες σε αφίσες, παραμένει πλήρως ανεφάρμοστος.

" Υγεία είναι η κατάσταση πλήρους σωματικής πνευματικής ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου και όχι μόνο η απουσία αρρώστιας ή αναπηρίας. ", ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σε αυτές τις σχιζοφρενικές διαφορές που παρουσιάζει η ιατρική επιστήμη και τέχνη,  εσείς που πάσχετε ή που θέλετε να βελτιώσετε το επίπεδο της υγείας σας, θα πρέπει να καλύψετε τα κενό που αφήνει το υπάρχον σύστημα υγείας ειδικά στην χώρα μας. Η δικιά σας συμμετοχή,  προσπάθεια και κατανόηση είναι απαραίτητη για την ουσιαστική βελτίωση της ζωής και της υγείας σας.