Ποιοι Είμαστε

Υπάρχουν ήπιες θεραπευτικές μέθοδοι που μπορούν να εφαρμοστούν, ώστε να επιφέρουν μια γρήγορη ανακούφιση χωρίς την χρήση φαρμάκων ή με ελάχιστη χρήση τους.


Ο Dr. Ζάγκλης Δημήτρης είναι :


 

 

 • Πτυχίο Ιατρικής Χειρουργικής από το Πανεπιστήμιο Padova Ιταλία με βαθμό Άριστα το 1985
 • Με Υποτροφία του Ιταλικού κράτους από το ίδιο πανεπιστήμιο λαμβάνει την ειδικότητα του Νευρολόγου το 1989.
 • Παράλληλα εξειδικεύεται σε ήπιες θεραπευτικές (βελονισμό, ομοιοπαθητική , φυτοθεραπεία).
 • τ. Αντιπρόεδρος και νυν ταμίας της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυτοθεραπείας & Αρωματοθεραπείας
 • Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας και θαλάσσιας πανίδας
 • τ.Υπεύθυνος του Κέντρου Κεφαλαλγιών του 1ου Νοσοκομείου (Παπαδημητρίου)
 • Ιδρυτικό μέλος και ταμίας της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού
 • Μέλος της World Union of Acupuncture Scientists & Societies (W.U.A.S.S.)
 • Μέλος του Centro Internazionale della Medicina Integrata
 • Μέλος της Liga Medicorum Homeopathica Internationalis
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
 • Είναι ιδρυτικό μέλος και ταμείας της Εθνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Συνεργασίας (ΕΕΟΙΣ)
 • Μέλος της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας
 • Μέλος της International Headache Society (IHS)
 • τ. Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ METROPOLITAN
 • Επιστημονικόςσυνεργάτης της Νευρολογικής Κλινικής και του Ινστιτούτου πειραματικής ψυχολογίας Παν/μίου Padova, σε θέματα αφορώντα τη σκλήρυνση κατά πλάκας,τις κεφαλαλγίες και τη νευροφυσιολογία της όσφρησης.