Η Μέθοδος QHRV

Η ανάλυση HRV έφερε επανάσταση στην αξιολόγηση του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (ΑΝΣ) 


Στο παρελθόν, αυτόνομη λειτουργία μπορούσε να αξιολογηθεί κατά προσέγγιση μόνο από τις ακόλουθες τρεις παραμέτρους: Ισορροπία αυτόνομου (Αυτόνομη Ομοιόσταση), Συμπαθητική Επικράτηση, Παρασυμπαθητικό Επικράτηση. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση αυτών των παραμέτρων ήταν ευρήματα κλινικά και εργαστηριακά, η διαδικασία αξιολόγησης ήταν πολύπλοκη και όχι πάντοτε εφικτή.

 

video


Η εισαγωγή της ανάλυσης HRV έφερε επανάσταση στην αξιολόγηση του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (ΑΝΣ) και άνοιξε νέες πόρτες για την εφαρμογή της θεωρίας. Για την πρακτική χρήση αυτής της σημαντικής επιστημονικής ανακάλυψης, μέσα από τη μεθοδολογία ανάλυσης φάσματος, απαιτείται η μέτρηση της ποσοτικής σχέσης μεταξύ των Συμπαθητικού  Νευρικού συστήματος(ΣΝΣ) και Παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος (ΠΣΝΣ).


Ανάλυση HRV βασίζεται στην μέτρηση μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού. Συγκεκριμένα, η μεταβλητότητα των διαστημάτων μεταξύ των κυμάτων R- "Διαστήματα RR". Αυτά τα διαστήματα RR που στη συνέχεια αναλύονται με ανάλυση φάσματος (όπως στην μέθοδο QHRV). Μια τέτοια μαθηματική ανάλυση, δημιουργεί πολλαπλές παραμέτρους στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο συχνοτήτων.


Το πρόβλημα της ποσοτικοποίησης του ΣΝΣ - ΠΣΝΣ  έγκειται στη μείωση του όλων των δυνατών παραμέτρων και στις μεταβολές τους σε μία ποσοτική σχέση μεταξύ του ΣΝΣ και ΠΣΝΣ. Για πολλά χρόνια, το θέμα αυτό ήταν το βασικό εμπόδιο στην ανάλυση HRV που τώρα πια η τωρινή μέθοδος QHRV το έχει ξεπεράσει.


Η μέθοδος QHRV είναι το πρώτο και μοναδικό σύστημα που δίνει λύσει στο πρόβλημα ποσοτικοποίησης του ΣΝΣ - ΠΣΝΣ  . Αυτή η τεχνολογική πρόοδος επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικού αλγορίθμου και μιας πρωτοποριακής προσέγγισης. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται από QHRV έχουν αναπτυχθεί και δοκιμαστεί εξαντλητικά για πάνω από 30 χρόνια.

Μελέτες της αποτελεσματικότητας και της ακρίβειας έχουν πραγματοποιηθεί σε πάνω από 50.000 ασθενείς για την διασφάλιση της αξιοπιστίας και ακρίβειας της μεθόδου.


Το αποτέλεσμα αυτής βαθιάς και παρατεταμένης έρευνας είναι αντικειμενικά και αποτελούν μια αξιόπιστη αξιολόγηση της κατάστασης του ΑΝΣ κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης, κατά τη διάρκεια Ορθοστασίας και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Valsalva σε συνδυασμό με τη βαθιά αναπνοή.


Οι Αναλύσεις QHRV είναι εκτεταμένες και εξαιρετικά περίπλοκες.
Κατά συνέπεια, QHRV είναι η μόνη μέθοδος που επιτρέπει τον ακριβή αναγνώριση και ταξινόμησης έως 100 διαφορετικών καταστάσεων του ΑΝΣ, ενώ παρέχει τις αντίστοιχες περιγραφές της κάθε μίας κατάστασης.


Μέχρι την ανάπτυξη της μεθόδου QHRV, δεν υπήρχε πρακτικά μέσα αξιολόγησης ΑΝΣ εκτός του  ερευνητικού εργαστηρίου. QHRV έφερε εργαστηριακές αναλύσεις στο γραφείο του γιατρού και έγινε το πρώτο και το μόνο σύστημα να παρέχει μια ποσοτική ερμηνεία του HRV με φασματική συνάρτηση καθώς και μια ποιοτική ανάλυση της.
Ο στόχος και η επίτευξη της ερευνητικής ομάδας του QHRV είναι να παρέχει σε γιατρούς σε όλο τον κόσμο  ένα αξιόπιστο σύστημα μέτρησης εκτός περιβάλλοντος πειραματικού εργαστηριακού.


Η συσκευή την δυνατότητα πολλών κλινικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου των καρδιαγγειακών νοσημάτων, αντικειμενική εκτίμηση του οφέλους για καρδιακή και νευρωμυϊκή παρέμβαση, και η ποσοτικοποίηση της επίδρασης του φαρμάκου στην  αυτόνομη λειτουργία.

   

   

  Ελεγχος ισορροπίας του αυτόνομου νευυρικού συστήματος (AUTONOMIC BALANCE TEST)


  Καταγράφει της κατάσταση της υγείας του ατόμου.


  Λόγω της αξιοπιστίας του μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για γενικότερο έλεγχο υγείας στον πληθυσμό δεδομένου του ότι εντοπίζει διαταραχές λειτουργίας πριν την εμφάνιση νόσου.
  Βοηθά σε σημαντικό βαθμό στην διερεύνηση διαταραχών της καταστάσεως της υγείας χωρίς εμφανή  πάθηση.


  Βοηθά στον έλεγχο αποτελεσματικότητας θεραπειών και θεραπευτικών μεθόδων.


  Δίνει την δυνατότητα μέτρησης του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος σε παθήσεις όπως το μεταβολικό σύνδρομο, υπέρταση και καρδιακή ανεπάρκεια.


  Στην διερεύνηση και έλεγχο της Αυτόνομης Καρδιακής Νευροπάθειας (CAN) και της Διαβητικής Αυτόνομης Νευροπάθειας.


  Βοηθά στην διερεύνηση των αρρυθμιών, στην διαχείριση πόνου και στην υπνική άπνοια.
  Βοηθά με καίριο τρόπο στην διερεύνηση της αγχώδους διαταραχής και γενικότερα του stress και πολλών άλλων ψυχολογικών καταστάσεων.
  Είναι χρήσιμο στην κατανόηση και την ρύθμιση παθολογιών όπως το άσθμα και γενικότερα καρδιοπνευμονικές παθήσεις. Καθώς και σε πολλές Νευρολογικές Παθήσεις όπως Νόσο του Πάρκινσον και  παθήσεις του εξωπυραμιδικού, Νωτιο δεματιέα εκφύλιση (spinocerebellar degeneration),  Συνδρομο shy Drager,  Σκληρηνση κατα πλάκας, Συνδρομο του Guillen Barre, Αγγειακο εγκεφαλικό, Παροδικά Ισχαιμικά,  Τετραπληγία, ημηπληγία, παραπάρεση, χρόνιο αλκοολισμό και πολλές άλλες παθήσεις.
  Οι καλύτερες ώρες για να πραγματοποιηθεί η εξέταση είναι από τις 8:0πμ έως 2:0μμ. Τουλάχιστον 4 ώρες πριν το έλεγχο να  μην έχουν καταναλωθεί οινοπνευματώδη, καφές, τσάι και τσιγάρο.

   

  QHRV - Pulse Wave Velocity (PWV)

   

  Δίνει την δυνατότητα πρόωρης εντόπιση για:

  • Υπέρταση
  • Αρτηριοσκλήρυνση
  • Διαταραχή λειτουργίας των μικρών αγγείων τα οποία δεν μπορούν να ελεγχτούν με άλλες μη επεμβατικές μεθόδους.
  • Διερεύνηση της αγγειακής κυκλοφορίας
  • Την σχετική (βιολογική) ηλικία των αγγείων.

   

  Βοηθά στην πρόωρη διερεύνηση :

  • Της Καρδιοαγγειακής υγείας
  • Στην πορεία της υγείας
  • Στον έλεγχο αποτελεσματικότητας της φαρμακευτικής αγωγής ή άλλων θεραπειών και αλλαγών τρόπου ζωής (διατροφή, άσκηση).
  • Στην εντόπιση αρτηριοσκλήρυνσης και τον έλεγχο της αρτηριακής γήρανση καθώς και της καταστάσεως του ενδοθηλίου στα μικρά αγγεία.