Ρύθμιση ισορροπίας / στάσης και βάδισης μετά από δυναμική και στατική πελματογραφική εκτίμηση.

Aξιολόγηση της στατικής και κινητικής δυναμικής του σώματος 

 

     

    Η αξιολόγηση της στατικής και κινητικής δυναμικής του σώματος είναι πάρα πολύ σημαντική για την κατανόηση και βελτίωση πολλών επώδυνων συνδρόμων, καθώς και πολλών νευρολογικών παθήσεων.


    Αυτό πραγματοποιείται με τον πελματογράφο. Ο πελματογράφος είναι μια διαγνωστική ιατρική συσκευή που λειτουργεί χωρίς ακτινοβολία ή ραδιενέργεια. Διαθέτει χιλιάδες αισθητήρες που καταγράφουν τις πιέσεις και τις μεταβολές τους.


    Χρησιμοποιείται για την ανάλυση των δεδομένων της βάδισης και την αξιολόγηση της ισορροπίας.


    Η κατασκευή ειδικού πέλματος, μετά από μελέτη στατικής και δυναμικής πελματογραφίας, μπορεί να τροποποιήσει την πορεία της θεραπείας προς το καλύτερο και να οδηγήσει στην σταθεροποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.