Τοπική θεραπευτική παρέμβαση υπερηχογραφική καθοδήγηση

Εντοπισμός του ακριβούς σημείου όπου θα γίνει η θεραπευτική διήθηση. 

 

    Τοπική θεραπευτική παρέμβαση υπερηχογραφική καθοδήγηση

    Σε μερικές περιπτώσεις είναι δύσκολο να εντοπιστεί το ακριβές σημείο όπου θα γίνει η θεραπευτική διήθηση.


    Είναι συχνά επίσης αναγκαίο να έχουμε απεικόνιση της ανατομίας της γύρο περιοχής.


    Αυτό μας προστατεύει από πιθανά λάθη η τραυματισμούς στην περιοχή.


    Για να το επιτύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε υπερηχογραφιών απεικόνιση με υψηλής ευκρίνειας.