Έγχυση Botox , Dysport.

Για την αντιμετώπιση εστιακής σπαστικότητας και δυστονιών, ημικρανιών, ρυτίδων. 

 

 

    Έγχυση Botox , Dysport.


    Για την αντιμετώπιση εστιακής σπαστικότητας και δυστονιών, ημικρανιών, ρυτίδων.