Αντιαλγική ηλεκτροδερμική διέγερση μυών και νεύρων (TENS).

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation = Διαδερματικός ηλεκτρικός νευρικός ερεθισμός. 

 

 

 

    Αντιαλγική ηλεκτροδερμική διέγερση μυών και νεύρων (TENS)


    Αντιαλγική ηλεκτροδερμική διέγερση μυών και νεύρων.
    TENS: (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation = Διαδερματικός ηλεκτρικός νευρικός ερεθισμός).