Βιοανάδραση

Βιοανάδραση ή βιολογική ανατροφοδότηση (biofeedback) 

 

    Βιοανάδραση ή βιολογική ανατροφοδότηση (biofeedback) είναι μα μέθοδος με την οποία διδάσκεται ο έλεγχος διαφόρων αυτόματων βιολογικών λειτουργιών του σώματος με τη βοήθεια ειδικών μηχανημάτων που τις καταγράφουν και τις απεικονίζουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητές και αντιληπτές από τον ασθενή.

     

    Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια νέα αντιληπτική σχέση με ασυνείδητες και αυτόματες λειτουργίες που οδηγεί στην ρύθμιση τους από τον ίδιο τον πάσχοντα με αποτέλεσμα την ανακούφιση ή την ίαση.