Θεραπείας υπερπλασίας του λιπωδούς ιστού

Παχυσαρκία, Τοπικό Πάχος, Κυτταρίτιδα, Λιποδυστροφίες 

 

  Εχετε ένα από τα παρακάτω προβλήματα;


  - Παχυσαρκία
  - Τοπικό Πάχος
  - Κυτταρίτιδα
  - Λιποδυστροφίες

  Είναι γνωστό ότι ακόμη και αυστηρές δίαιτες δεν μπορούν να μειώσουν σε ορισμένες περιοχές το τοπικό πάχος και την κυτταρίτιδα.

   

  Με τη μέθοδο της ηλεκτρολιπόλυσης με βελόνα, καταφέρνουμε να ενεργοποιήσουμε ανώδυνα το μεταβολισμό του λιπώδους ιστού με αποτέλεσμα την ταχύτατη λιπόλυση, σύσφιξη και αδυνάτισμα ή τη μείωση της κυτταρίτιδας τοπικά.


  Η ταυτόχρονη σύσφιξη και λεμφοπαροχέτευση εφαρμόζεται, ώστε να εμποδίσουμε τη χαλάρωση και την κατακράτηση υγρών.
  Τα αποτελέσματα φαίνονται από την πρώτη θεραπεία και φθάνουν συνήθως σε απώλεια περίπου ενός εκατοστού της αρχικής περιμέτρου από την πρώτη εφαρμογή.


  Αν είναι απαραίτητο γίνεται περαιτέρω θεραπεία με τη μέθοδο της μεσοθεραπείας και χρίση τοπικής ανώδυνης έγχυσης με μείγμα οξυγόνου / όζοντος.


  Κατ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται εκπληκτικά αποτελέσματα σε μικρό χρονικό διάστημα με ελάχιστη προσπάθεια και με οικονομικό τρόπο.