Άλλες Θεραπευτικές Μέθοδοι

'Αλλες Θεραπευτικές μέθοδοι που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο ιατρείο μας. 

 

 

 

  • RIFE ELECTROMAGNETIC THERAPY
  • HOULDA CLARK – ZAPERS SYSTEM THERAPY
  • ΑΥΤΟΑΙΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  • ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ
  • ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ
  •