Διαγνωστική διερεύνηση αυτόνομου νευρικού συστήματος (ANS Testing).

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ) ρυθμίζει τις φυσιολογικές διαδικασίες. 

 

 

 

 

  Το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ) ρυθμίζει τις φυσιολογικές διαδικασίες, όπως την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό, τη θερμοκρασία του σώματος, την πέψη, το μεταβολισμό των υγρών και την ισορροπία ηλεκτρολυτών, την εφίδρωση, ούρηση,
  αφόδευση, σεξουαλική απόκριση, και άλλες διαδικασίες.


  Όλα αυτά συμβαίνουν χωρίς συνειδητό έλεγχο, δηλαδή, αυτόνομα.


  Το ΑΝΣ έχει δύο μεγάλα τμήματα: το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό σύστημα.


  Πολλά όργανα ελέγχονται κυρίως είτε από το συμπαθητικό ή παρασυμπαθητικού συστήματος, αν και μπορούν να λαμβάνουν επίδραση και από τα δύο. Περιστασιακά, οι λειτουργίες είναι αμοιβαία ρυθμιστικές (π.χ., το συμπαθητικό αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό, το παρασυμπαθητικό τον μειώνει).


  Το συμπαθητικό νευρικό (ΣΝΣ) σύστημα έχει καταβολική επίδραση και ενεργοποιεί τις αντιδράσεις μάχης – φυγής του ανθρώπου.


  Έτσι το συμπαθητικό αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό και την συστολή, προκαλεί βρογχοδιαστολή, ηπατική γλυκογονόλυση και απελευθέρωση της γλυκόζης, αυξάνει τον βασικό ρυθμό μεταβολισμού (BMR), και μυϊκή δύναμη, προκαλεί επίσης ιδρωμένες παλάμες.


  Λειτουργίες λιγότερο άμεσες για την διατήρηση της ζωής ς (π.χ., πέψη, η νεφρική διήθηση) μειώνονται.


  Το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα (ΠΣΝ) είναι αναβολικό, εξοικονομεί και αποκαθιστά. Οι εκκρίσεις και η κινητικότητα του
  γαστρεντερικού (συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών εκκένωσης) διεγείρετε, ο καρδιακός ρυθμός επιβραδύνεται, και η αρτηριακή πίεση μειώνετε.


  Διαταραχές του ΑΝΣ μπορεί να επηρεάσουν οποιοδήποτε σύστημα του σώματος. Μπορούν να προέρχονται από το περιφερικό ή κεντρικό νευρικό σύστημα και μπορεί να είναι πρωτογενή ή δευτερογενή σε σχέση με άλλες διαταραχές.


  Συμπτώματα που υποδηλώνουν δυσλειτουργία του αυτόνομου συστήματος περιλαμβάνουν :


 • Ορθοστατική υπόταση
 • Δυσανεξία στη ζέστη
 • Ναυτία
 • Δυσκοιλιότητα
 • Κατακράτηση ούρων ή ακράτεια
 • Νυκτουρία
 • Ανικανότητα
 • Ξηρότητα βλεννογόνων
 •  

  Το QHRV Δίνατε να διαγνώσει την παρουσία αυτόνομης νευροπάθειας σε έναν ασθενή με κλινικά σημεία ή συμπτώματα που υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας προοδευτικής αυτόνομης νευροπάθειας, συμπεριλαμβανομένων: την διαβητική νευροπάθεια, την νευροπάθεια αμυλοειδούς, το σύνδρομο του Sjorgren, την ιδιοπαθή νευροπάθεια, την ανεπάρκεια αυτονόμουκαι την δυστροφία πολλαπλών συστημάτων.

   

  Το QHRV είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο για την αξιολόγηση των συμπτωμάτων της αγγειοκινητικής αστάθεια για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:


  • Αξιολογήσει τη σοβαρότητα και την κατανομή μιας διαγνωσμένης προοδευτικής αυτόνομη νευροπάθειας.
  • Διαφοροποιούν τη διάγνωση μεταξύ ορισμένων περίπλοκων παραλλαγών της συγκοπής από άλλες αιτίες απώλειας της συνείδησης.
  • Αξιολογούν ανεπαρκή ανταπόκριση μετά από βήτα αποκλεισμό στην αγγειοδιασταλτική συγκοπή.
  • Αξιολογούν τα συμπτώματα δυσφορίας στον ασθενή με κλινική εικόνα ύποπτη για περιφερική πολυνευροπάθεια των μικρών ινών( distal small fiber neuropathy) , προκειμένου να διαγνωστεί η κατάσταση.
  • Διαφοροποιούν την αιτία του συνδρόμου ορθοστατικής ταχυκαρδίας.
  • Αξιολογούν την αλλαγή στην μορφή, την διανομή ή τη σοβαρότητα ελλείμματος του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε ασθενείς με ανεπάρκεια αυτόνομου νευρικού συστήματος.
  • Αξιολογεί την ανταπόκριση στη θεραπεία σε ασθενείς με ανεπάρκεια αυτόνομου νευρικού συστήματος που επιδεικνύουν μια αλλαγή στην κλινική εξέταση.
  • Διάγνωση αξονικής νευροπάθειας ή υποψία αυτόνομης νευροπάθειας σε συμπτωματικούς ασθενείς.
  • Αξιολογήση και διάγνωση πόνου από συμπαθητική δυσλειτουργία, όπως στην αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία ή καυσαλγία.
  • Αξιολόγηση και θεραπεία ασθενών με υποτροπιάζουσα ανεξήγητη συγκοπή ώστε να αποδείξει ανεπάρκεια αυτόνομου νευρικού συστήματος.


  ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ

  Μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (HRV) είναι μέθοδος μέτρησης των μεταβολών του καρδιακού ρυθμού. Συνήθως υπολογίζεται με ανάλυση στο Ήλεκτρο Κάρδιο Γραφήμα (ΗΚΓ) των χρονολογικών σειρών των διαστημάτων από παλμό προς παλμό ή τις μεταβολές της αρτηριακής πίεσης.

   

  Διάφοροι μέθοδοι μέτρησης της μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού έχουν προταθεί, οι οποίες μπορούν χονδρικά να υποδιαιρεθούν: σε συνάρτηση του χρόνου, σε συνάρτηση των συχνοτήτων και μη γραμμικών μέτρων.

   

  Η HRV θεωρείται ως ένας δείκτης δραστηριότητας της αυτόνομου ρύθμισης της λειτουργίας του κυκλοφορικού. Επίσης θεωρείται ως καθοριστική μέθοδος ανάλυσης της δραστηριότητας του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Μεταβολή (κυρίως μείωση) του HRV έχει αναφερθεί ότι συνδέεται με διάφορες παθολογικές καταστάσεις όπως η υπέρταση, αιμορραγικό σοκ, και το σηπτικό σοκ. Έχει βρεθεί επίσης ο ρόλος ως προγνωστικός παράγοντας της θνησιμότητας μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

   

  Ανάλυση σε συνάρτηση του χρόνου.

   

  Ένα απλό παράδειγμα ενός μέτρου σε συνάρτηση του χρόνου είναι ο υπολογισμός της τυπικής απόκλισης του χρονικού διαστήματος από παλμό προς παλμό. Άλλα μέτρα στο πεδίο του χρόνου περιλαμβάνουν μέση τετραγωνική ρίζα των διαφορών μεταξύ των χτύπων της καρδιάς (rMSSD), NN50 ή ο αριθμός των κανονικών στην κανονική συγκροτήματα που εμπίπτουν μέσα σε 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου, και pNN50 ή το ποσοστό του συνολικού αριθμού παλμών που πέφτουν με 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

   

  SDNN έχει έντονα συσχετιστούν με τη συνολική μεταβλητότητα, ενώ rMSSD σχετίζεται με τη δραστηριότητα του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος στον καρδιακό ρυθμό.
  Ανάλυση σε συνάρτηση του συχνότητας Μια κοινή μέθοδος πεδίο της συχνότητας είναι η εφαρμογή του διακριτού μετασχηματισμού Fourier επίσης γνωστός ως μετασχηματισμός Fast Fourier, για το χρονικό διάστημα σειρά παλμό προς παλμό. Αυτό εκφράζει το ποσό της διακύμανσης για διαφορετικές συχνότητες. Στον άνθρωπο έχουν οριστεί αρκετές ζώνες συχνοτήτων.


  Ζώνη υψηλής συχνότητας (HF) μεταξύ 0,15 και 0,4 Hz. HF οδηγείται από την αναπνοή και φαίνεται να προέρχονται κυρίως από δραστηριότητα του πνευμονογαστρικού ή του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος.


  Χαμηλής ζώνης συχνότητας (LF) μεταξύ 0.04 και 0.15 Hz. LF προέρχεται από δραστηριότητα του συμπαθητικού και έχει υποτεθεί ότι αντανακλά την καθυστέρηση στο κύκλωμα των baroreceptor. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο συμπαθητικό συστήματα λόγω της λειτουργίας ενός δεύτερου συστήματος αγγελιαφόρων γνωστό ως κυκλικό ΑΜΡ (cAMP).

   

  Πολύ χαμηλής ζώνης συχνότητας (VLF) ζώνη συχνοτήτων μεταξύ 0,0033 και 0,04 Hz. Η προέλευση του VLF δεν είναι γνωστή, αλλά είχε αποδοθεί σε θερμική ρύθμιση των εσωτερικών συστημάτων του σώματος.

   

  Κατά τα τελευταία λίγα χρόνια HRV αποκτήσει μια ακραία δημοτικότητα σε όλους σχεδόν τους κλάδους της σύγχρονης ιατρικής, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της πρόληψης. Ένας από τους δημιουργούς αυτής της νέας τάσης είναι ο καθηγητής Δρ Svetoslav Ντάνεφ, ο οποίος απέδειξε ότι οι δυσμενείς αλλαγές στην HRV θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως προγνωστικός δείκτης του ευρέος φάσματος των απειλητικών για τη ζωή νόσων, συμπεριλαμβανομένων carcinosis (η εκτεταμένη εξάπλωση του καρκίνου σε όλο το σώμα ). Αυτό προσδιορίστηκε κατά τη διάρκεια ενός ερευνητικού προγράμματος κοόρτης με παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

   

  Από HRV αντανακλά πιο άμεσα την ισορροπία των δύο κλάδων του αυτόνομου νευρικού συστήματος - συμπαθητική και παρασυμπαθητική (πνευμονογαστρικό), αυτό προκάλεσε τη δημιουργία μιας νέας σημαντικές βιο-σταθεράς της λεγόμενη νευροφυτικής ισορροπία.

   

  Έχει ευρεία εφαρμογή όχι μόνο στην πρόληψη, αλλά επίσης και σε άλλους κλάδους της ιατρικής.

   

  Από μαθηματική άποψη, η HRV αντανακλά την κανονικότητα της δραστηριότητας καρδιακού ρυθμού.

   

  Αυξημένη κανονικότητα αντιστοιχεί σε μείωση της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού, και το αντίστροφο. Η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού προέρχεται από τη διαφορά σε χρονικά διαστήματα που έχει παρέλθει μεταξύ δύο διαδοχικών κτύπων της καρδιάς, που ονομάζεται διαστήματα RR και μετριέται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (ms). Τα διαστήματα RR λαμβάνονται από το σήμα του ΗΚΓ, όπως καταδεικνύεται στο παρακάτω σχήμα.

   

  ΗΚΓ είναι ηλεκτροκαρδιογράφημα, τα συμπλέγματα QRS αντιστοιχούν σε καρδιακών παλμών, και RR 1 και 2 RR είναι διαστήματα RR.

   

  Η αυξημένη δραστηριότητα (τόνος) συμπαθητικού νευρικού συστήματος οδηγεί σε μειωμένη HRV, και το αντίστροφο η αυξημένη δραστηριότητα του παρασυμπαθυτικου αυξάνει την HRV.

   

  Στατιστικά σημαντική συσχέτιση έχει βρεθεί μεταξύ των παραμέτρων HRV και άλλων βασικών κλινικών και παρακλινικών ερευνών.

   

  Αυτό απέδειξε την ύπαρξη σημαντικής σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με την μέθοδο QMedical και ορισμένες κλινικές,εργαστηριακές, φυσιολογικές και ψυxολογικές εξετάσεις. Η μέθοδος QMedical, ωστόσο, έχει το πλεονέκτημα της υψηλότερης πληροφορήσεως και ευκολότερη πρακτική εφαρμογή και εκτέλεση.

   

  Οι μετρήσεις HRV δεν αντικατοπτρίζουν την ακριβή διάγνωση, αλλά μάλλον τον μη ειδικό κίνδυνο για την υγεία σε ποσοστό (πριν από την ανάπτυξη της νόσου), δεδομένου ότι HRV μετρά τα ποιοτικά / αριθμητικά επίπεδα του στρες και της άσκησης, τα οποία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου.

   

  Χρονίως αυξημένα επίπεδα του κινδύνου για την υγεία (για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από μερικούς μήνες) μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση σοβαρών ασθενειών. Πολλές ερευνητικές εργασίες έχουν δημοσιευτεί, σχετικά με το θέμα της αξιοπιστίας των δεδομένων HRV, σε διάφορους κλάδους της ιατρικής.