Ανάλυση σύνθεση σώματος

Mε ανώδυνο τρόπο να λάβουμε πληροφορίες για την σύνθεση του σώματος. 

 

    Είναι μια τεχνολογία που μας επιτρέπει με σύντομο και με ανώδυνο τρόπο να λάβουμε πληροφορίες για την σύνθεση του σώματος.


    Δηλαδή την περιεκτικότητα του σε λίπος, μυς και νερό καθώς και ποιος είναι ο βασικός ενεργειακός μεταβολισμός του ατόμου.


    Αυτά τα δεδομένα είναι πολύ σημαντικά για τον καθορισμό της απόκλισης από το φυσιολογικό ώστε να δοθούν ξατομικευμένες οδηγίες και διατροφική θεραπεία.