Πρόγραμμα για την βελτίωση και την παράταση διαρκέιας ζωής.

Η φυσιολογική γήρανση δεν πρέπει είναι συνώνυμη με την ασθένεια. 

 

 

   

  Με τα σύγχρονα δεδομένα η γήρανση μπορεί να ερμηνευθεί σαν μια χρόνια εκφυλιστική πάθηση και ως τέτοια να αντιμετωπισθεί με αποτελεσματικότητα.


  Μέσα από αυτό το πρίσμα, έχουμε σήμερα δυνατότητες και γνώσεις που μέσω αυτών μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και να οδηγήσουμε τον οργανισμό, σε φυσική διαδικασία γήρανσης που δεν είναι συνώνυμη με συνύπαρξη άλλων χρόνιων παθήσεων.


  Αλλά ακόμη και στην περίπτωση ύπαρξης τέτοιων ασθενειών αυτές να έχουν μικρότερη επίπτωση στην ποιότητα και την διάρκεια ζωής.


  Στα τελευταία χρόνια ακούμε όλο και πιο συχνά και τεκμηριωμένα ότι η διάρκεια ζωής στον δυτικό κόσμο αυξήθηκε. Αυτό αποτελεί μια αλήθεια γιατί έχουν ελαττωθεί οι θάνατοι στη πρώιμη παιδική ηλικία και έχουμε μια αύξηση της μέσης ηλικίας θανάτου στους ενήλικες.


  Κανένας δεν μιλά όμως για την ποιότητα της ζωής στα έτη που αναφέρονται σαν παράταση.


  Έτσι μπορεί κάποιος με την Νόσο του Αλζχαϊμερ να ζήση πιο πολλά χρόνια αλλά χωρίς να έχει αντίληψη και ουσιαστική ζωή.
  Μια άλλη περίπτωση θα μπορούσε να είναι η πολυφαρμακία για τα πολλά προβλήματα υγείας, που μπορεί να έχουν προκύψει και που συνοδεύεται από πολλές παρενέργειες. Αυτές είναι τόσο συχνές που δεν επιτρέπουν μια ποιοτική ζωή.


  Άλλη περίπτωση μπορεί να είναι η περίπτωση αρθρικής εκφύλισης με προβλήματα αρθραλγίας , οσφυαλγίας που δεν έχουν πάντοτε κάποια χειρουργική λύση. Περιορίζουν την ελευθερία κινήσεων και δημιουργούνται πολλές παρενέργειες από την χρόνια χρήση των ανακουφιστικών φαρμάκων.
  Με άλλα λόγια μπορεί να έχουμε διάρκεια αλλά με μικρή έως καθόλου ποιότητα ζωής.


  Είναι πλέον δυνατόν να επέμβουμε στην διαδικασία της γήρανσης επιβραδύνοντας του μηχανισμούς εκφύλισης / γήρανσης και έτσι να προσφέρουμε μεγαλύτερη ποιότητα και διάρκεια.

   

  Πως γίνεται αυτό;


  Στο πρόγραμμα, εντοπίζουμε τους παράγοντες που στον συγκεκριμένο άνθρωπο υπερέχουν σαν διαταραχές και επιταχύνουν την διαδικασία γήρανση ή οδηγούν στην εκδήλωση χρόνιων παθήσεων. Στην συνέχεια με ήπιες μεθόδους αντιμετώπισης, περιορίζουμε την δράση των βλαπτικών διαδικασιών ή εφαρμόζουμε προληπτικά μέτρα ώστε να μην εκδηλωθούν. Ακόμη και αν είναι αναπόφευκτο, να εκδηλωθούν να συμβεί με τις μικρότερες δυνατών συνέπειες.

   

  Ελέγχουμε:


 • Νευρικό σύστημα
 • Γενετικές επιβαρύνσεις
 • Μεταβολικές διαδικασίες
 • Οξειδωτικό στρες
 • Επιβάρυνση από τοξικούς παράγοντες
 • Ανάγκη για εξατομικευμένη διατροφή και άσκηση
 • Εντοπίζουμε και αφαιρούμαι επιβαρυντικές διαδικασίες
 • Τα αποτελέσματα είναι τόσο καλλίτερα όσο νωρίτερα αρχίζει ή διαδικασία πρόληψης και η αφαίρεση των επιβαρυντικών παραγόντων.