Λειτουργικό τεστ
( με τη μέθοδο VEGA test & VOLL).


Διαγνωστκός βιοσυντονιστικός ηλεκτροβελονισμός 

 

  Τι είναι ο λειτουργικός έλεγχος;


  Είναι μία μέθοδος διάγνωσης και θεραπείας που βασίζεται σε ανώδυνες και φυσικές μεθόδους, αποτέλεσμα πολύχρονων μελετών από Ευρωπαίους επιστήμονες. Με τη μέθοδο αυτή δίνεται η δυνατότητα στον ιατρό να μετρήσει την ενέργεια και την λειτουργική κατάσταση του οργανισμού και των συγκεκριμένων οργάνων καθώς και λειτουργικών συστημάτων, όπως του ανοσοποιητικού του ενδοκρινικού κ.τ.λ.. Μια ενεργειακή – λειτουργική διαταραχή προκαλεί στην αρχή μεταβολές που δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν με τις συνήθεις διαγνωστικές μεθόδους (εξετάσεις αίματος, ακτινογραφίες, υπερηχογραφήματα κ.τ.λ.). Αυτό συμβαίνει γιατί οι μεταβολές στον οργανισμό είναι ακόμη πάρα πολύ μικρές, ώστε να δώσουν ορατά στοιχεία ανιχνεύσιμα με αυτές τις μεθόδους διερεύνησης. Με την καινούρια μέθοδο, μετρώντας το βιοηλεκτρικό πεδίο σε συγκεκριμένα σημεία βελονισμού και διαμέσου του αυτόνομου νευρικού συστήματος, καταφέρνουμε να εντοπίσουμε την διαταραχή ή τη βλάβη στα αρχικά της στάδια και όχι μόνο. Με κατάλληλες μετρήσεις μπορούμε να εντοπίσουμε την ουσία - φάρμακο που βοηθά στη θεραπεία καθώς και τις τροφές που πρέπει ο ασθενής να αποφύγει ή να προτιμήσει.

   


  Διάγνωση - Θεραπεία:


  Υπάρχει δυνατότητα γενικού ελέγχου των οργάνων: καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος, παγκρέατος, κτλ. των οργανικών συστημάτων ενδοκρινικό, νευρικό, ερειστικό, κτλ. Δεδομένου ότι η βιοενεργειακή – λειτουργική διαταραχή των οργάνων προηγείται χρονολογικά της εκδηλώσεως των συμπτωμάτων της παθήσεως με το VEGA TEST παρέχεται η δυνατότητα, εκτός από την έγκυρη εντώπιση της ενεργειακής δυσλειτουργίας επιπλέον η πρόληψη ασθενειών, πριν ακόμη εκδηλώσουν συμπτώματα και η αντιμετώπιση τους ακολουθώντας την κατάλληλη θεραπεία. Επίσης μπορεί να διευκρινισθεί γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν αποδώσει διάφορες μορφές θεραπείας που έχει δοκιμάσει ο ασθενής, είτε αυτή είναι αλοπαθητική είτε ομοιοπαθητική είτε πρόκειται για άλλες μορφές όπως διαιτοθεραπεία, φυτοθεραπεία, βελονισμός κτλ.


  Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως είναι ότι μπορεί να οδηγήσει στην αιτιολογική αλυσίδα της πάθησης. Πράγμα εξαιρετικά δύσκολο και δαπανηρό με άλλες διαγνωστικές μεθόδους.

   

  The IMEDIS Test


  Vegetative Resonance Test “IMEDIS-TEST”

   


  Vegetative resonance test (VRT αναπτύχθηκε στη Γερμανία
  από τον Doctor H.Schimmel (1978 ). Βασίζεται σε μεθόδους διαγνωστικής ηλεκτροβελονισμού από τον R. Voll (EAV) και βιοηλεκτρονικό λειτουργικό διαγνωστικό έλεγχο από τον Schmidt και Pflaum (BFD). Ωστόσο, στο VRT χρησιμοποιείται μόνο ένα σημείο μέτρησης με καλή ανταπόκριση ενώ το EAV χρησιμοποιεί 500 - 1000 βιολογικά ενεργά σημεία (BAP) και η μέθοδος BFD - 100-150 BAP.


  Η μέθοδος VRT εισάγεται στην κλινική πρακτική από το 1978, όταν η γερμανική εταιρία "VEGA" ανέπτυξε την πρώτη συσκευή για τη μέθοδο αυτή που ονομάζεται "VEGA-TEST". Η δεκαπενταετής εμπειρία των ερευνών του Doctor H.Schimmel και των συνεργατών του μεταμόρφωσε αυτή τη μέθοδο σε μία εξαιρετικά αποτελεσματική διαγνωστική μέθοδο κυρίως με τη χρήση ειδικών κοκιμστικών κασετών (αμπούλες) με τα παρασκευάσματα των δοκιμών.

   

  Μέθοδος του VRT αποκαλύπτει:


  1. Όργανα με διάφορες διαταραχές
  2. Αλλεργική επιβάρυνση και επιλογή αποτελεσματικής ιατρικής
  3. Γεωπαθητική επιβάρυνση
  4. Διαταραχή της όξινης αλκαλικής ισορροπίας
  5. Κυστικές εξεργασίες
  6. Καθορισμός ανεπάρκειας βιταμινών και μετάλλων
  1. Δείκτης βιολογικής ηλικίας κλπ.
  2. Αποθεματικά προσαρμογής του οργανισμού, βέλτιστα για την τρέχουσα στιγμή και τα μέγιστα πιθανά αποθέματα του ατόμου
  3. Βαθμός του στρες και εξάντλησης του ανοσιακού και του ενδοκρινικού συστήματος
  4. Ψυχική κατάσταση
  5. Δυσλειτουργία του μεσεγχύματος
  6. Ενδείξεις για την εφαρμογή θεραπείας με nosode και εύρεση του key nosode
  7. Μερικές φορές κάτω από ειδικές συνθήκες εντοπισμό ενδείξεων για ύπαρξη καλοηθών και κακοήθων όγκων
  8. Αποτελεσματικότητα και ανοχή των φαρμάκων
  9. Βαθμός σωματικής εξάντλησης κ.λπ.

   

  Επί του παρόντος, μια θεωρία υποστηρίζει ότι η ομοιοπαθητική θεωρείται μία από τις μεθόδους που σχετίζονται με την επιρροή μέσω συχνοτήτων σε έναν ανθρώπινο οργανισμό. Υποτίθεται ότι το ομοιοπαθητικό παρασκεύασμα επηρεάζει ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης συντονισμού μεταξύ κυματικών διεργασιών στον οργανισμό. Ο ίδιος μηχανισμός χρησιμοποιείται στο VRT.
  Η χρήση των πρόσφατα εισαγόμενων ολοκληρωμένων κριτηρίων για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς, επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του διαγνωστικού ελέγχου και τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης, αξιολογούν τα αποτελέσματα διαφόρων τύπων και παραλλαγών της θεραπείας στο στάδιο της δοκιμής.


  Η χρήση του VRT "IMEDIS-TEST" επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της επιλογής των τρόπων ενδογενούς και εξωγενούς θεραπείας βιοσυντονισμού (BRT) και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της.

   

  Η χρήση συσκευών "IMEDIS-BRT" κατά τη διάρκεια δοκιμής vegetative συντονισμού ανοίγει ευρείες δυνατότητες και επιτρέπει τη χρήση των ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων του ασθενούς αντί των παρασκευάσματων από δοκιμαστικά κιτ και ομοιοπαθητικών. Επίσης επιτρέπει τη δημιουργία βέλτιστων παρασκευασμάτων βιοσυντονισμού σύμφωνα με τα επιθυμητά κριτήρια. Παρομοίως, είναι δυνατή η δοκιμή και η καταγραφή επιδράσεων εξωτερικής συχνότητας συντονισμού.


  Το ερευνητικό κέντρο "IMEDIS" ανέπτυξε συσκευές που πραγματοποιούν VRT, παράγει κασέτες δοκιμαστικών ουσιών για τις δοκιμές. Ακολουθεί τις μεθοδολογικές συστάσεις του Υπουργείου Υγείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας №99 / 96 για τον "έλεγχο ηλεκτροβελονιστικού νευροφυτικού συντονισμού" αποτελούν δε την επίσημη βάση για την κλινική χρήση αυτής της μεθόδου.