Η Μεθοδολογία μας

Το ιατρείο είναι εύκολα προσβάσιμο, με δυνατότητα πάρκινγκ εντός του κτιρίου επί πληρωμή και εκτός δακτυλίου.

Ιατρείο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Χρόνιων Παθήσεων Πόνου & Κεφαλαλγίας

 

Το ιατρείο αναλαμβάνει την διαχείριση του χρόνιου πόνου και των χρόνιων παθήσεων, με έμφαση στις νευρολογικές, νεύρομυϊκές και νεύρο-ορμονο-άνοσολογικές παθήσεις, και με στόχο την υποστήριξη του ασθενούς στα πολλαπλά επίπεδα την οντότητας του, από το βαθύτερο ψυχικό μέχρι το αδρό σωματικό.

 

Ως σκοπό έχει την κατά δύναμη άμεση ανακούφιση της χρόνιας πάθησης και του χρόνιου πόνου, με φυσικές μεθόδους και με ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές.  Όπου δε είναι απαραίτητο, γίνεται η χρήση της συμβατικής φαρμακευτικής αγωγής.


Οι μέθοδοι που επιστρατεύονται για αυτό το στόχο περιλαμβάνουν πολλές μεθόδους και προσεγγίσεις όπως βελονισμό , μεσοθεραπεία ομοιοπαθητική, φυτοθεραπεία, διατροφική θεραπεία, οξυγόνο/ οζονοθεραπεία, PRP, Τεχνική υγρής βελόνης, προλοθεραπεία, ψυχρό Laser υψηλής ισχύος και άλλες.

 

Ο κύριος στόχος είναι η κατά δύναμη άμεση ανακούφιση, αλλά και η αντιμετώπιση της βαθύτερης αιτίας της πάθησης, με σκοπό την ψυχο - νευρο - ανοσολογική ισορροπία.

Η όλη διαδικασία είναι απόλυτα εξατομικευμένη και σε αυτό έγκειται και η αποτελεσματικότητα της. Με απλά λόγια, δεν ακολουθείται ένα γενικό πρωτόκολλο ανάλογα με την πάθηση, αλλά ένα πλήρες εξατομικευμένο πρόγραμμα για κάθε πάσχοντα. 


Αυτό το επιτυγχάνουμε με πληροφορίες που παίρνουμε με το ιστορικό του ασθενούς, αλλά και με τις ειδικές εξετάσεις και διαγνωστικά τεστ που δίνουν πληροφορίες για την ψυχική, νευροφυτική, ορμονική και νευρο-μυϊκή κατάσταση, καθώς και για το εντερικό μικροβίωμα . Κατά περίπτωση, ελέγχεται η επίδραση στην εκάστοτε πάθηση πιθανών αλλεργιών και δυσανεξιών.